Lastehoiu päev

Lastehoiu rühmad Mõisavahe 21 on avatud kell 7:30-18:00
suveperioodil (1.06-31.08) on lastehoid avatud kell 7:30-17:00
Lastehoiu rühm Näituse 30-4 on avatud kell 7:45-17:30

Rühmade töö on planeeritud lastehoiu õppekava alusel, mis on koostatud "Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast" lähtudes. Rühmad töötavad päevakava alusel, millega on võimalik tutvuda teadetetahvlil, mis asub rühma koridoris.

Lapsevanemal on õigus saada lapsehoidjatelt ja lastehoiu juhatajalt teavet lastehoiu töökorralduse ning õppe- ja kasvatustegevuste kohta.

Lapse toomine ja kojuviimine

Lapse lastehoidu toomine ja kojuviimine toimub lapsevanemale sobival ajal arvestades lastehoiu päevakorda. Palume anda laps isiklikult lapsehoidjale üle. Lapsehoidja vastutab lapse eest hetkest, kui vanem on lapse isiklikult üle andnud.

Kui tulete lapsele järele, võtke kindlasti lapsehoidjaga kontakti. Rühma lapsehoidja vastutab lapse eest seni, kuni lapsevanem on võtnud lapse üle ja teatanud lahkumisest.

Lastehoid suletakse kell 18:00 (suveperioodil 17:00). Palume lapsele järgi tulles arvestada ajaga, mis kulub lapse valmis seadmiseks, et lastehoiust lahkuda. Viivitusest või hilinemisest informeerida rühma töötajat. Teatage lapsehoidjale, kui lapsele tuleb järele keegi teine peale lapsevanema. Lapsehoidjal pole õigust anda last üle võõrale inimesele ilma vanemaga konsulteerimata.

Lapse puudumisest/haigestumisest/lasteaeda naasmisest teatada rühma telefonile (soovitatavalt sõnumina):

Liblikate rühm 5686 3103 

Tirtsude rühm 5342 4557

Näituse tn rühm  5400 5463

Toitlustamine

Toidu tellimine toimub eelneval päeval kell 14:00 Esmaspäevane toit tellitakse reedel.

Kui soovite last toidult maha arvata/pärast puudumist uuesti sööma arvata siis palume sellest teatada rühma telefonile (soovitatavalt sõnumina) enne kella 14:00

Liblikate rühm 5686 3103 

Tirtsude rühm 5342 4557

Näituse tn rühm  5400 5463

Menüü on koostatud arvestades tervisliku toitumise nõudeid. Menüüga saab tutvuda iga rühma teadetetahvlil, mis asub rühma koridoris.

Päevakava kohaselt on kell 8:30 hommikusöök ja 9:00 algavad planeeritud tegevused. Kui soovite, et laps sööks hommikusööki siis palume kinni pidada kellaajast, mil hommikusööki pakutakse. Pärast 9:00 hommikusööki enam ei pakuta. Kui lapsel on allergia mõne toidu suhtes, rääkida sellest kindlasti lapsehoidjaga.

Lapse riietus

Laps tuua lasteaeda mugavates, puhastes ja tervetes riietes, vahetusjalanõud ei ole kohustuslikud. Lapse riietamisel palume arvestada, et päeva jooksul võivad riided määrduda söömise ning õppetegevuse käigus.

Märgistage lapse riided ja jalanõud, nii väldime segadust ning vahetusse läinud riideid. Õues viibimiseks soovitame eraldi õueriideid, mis võivad ka määrduda.

NB! Lapse turvalisuse huvides kasutage seotavate sallide asemel kaeluseid. Samuti soovitame eemaldada kapuutsinöörid ning võimalusel võiks olla kapuuts trukkidega ärakäiv.

Kui lapse riietamisel peab lapsehoidja arvestama millegi erilisega, palun teavitage sellest rühmatöötajat.

Õuesolek ja mänguasjad

Lastehoius viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas, sõltuvalt ilmast ning planeeritud õppetegevusetest. Madalama kui -20° C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega.

Rühmasiseselt on korraldatud mänguasjapäev siis on lubatud rühma kaasa võtta kodust toodud mänguasi. Infot jagavad rühma töötajad, millal ning missugused mänguasjad on lastehoidu toomiseks lubatud.

Lapse tervis

Hommikuse vastuvõtu ajal avastatud haigeid lapsi lastehoidu vastu ei võeta. Rühma lapsehoidjal on õigus mitte vastu võtta haiguse tunnustega last (silmapõletik, lööve, vesine nohu, köha, palavik).

Päeva jooksul haigestunud lapse suhtes võetakse esmalt ühendust lapsevanemaga, et koos otsustada, kas saadetakse laps koju või raviasutusse (olenevalt tervislikust seisundist).

Nakkushaigusest (tuulerõuged, sarlakid, leetrid jms.) palume viivitamatult lastehoidu teavitada. Peale nakkushaigust lubab lapse lastehoidu tagasi last ravinud arst. Planeerige juba ette, kuidas Teie pere toimib lapse haiguse puhul. Haigestunud laps vajab kodus hoolitsust.

Koostöö ja info jagamine

Hea koostöö lapsevanemate ja lapsehoidja vahel on aluseks lapse kiirele kohanemisele ja turvatunde kujunemisele. See omakorda toetab lapse arengut ja loob meeldiva meeleolu terveks päevaks. Tutvuge teadetega teadetetahvlil ning kirjadega, mis saadetakse Teie meiliaadressile. Nende kaudu informeerime Teid lastehoius toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest tegemistest.

Teatage lapsehoidjale või lastehoiu juhatajale, kui vajalikud kontaktandmed (telefoninumber, meiliaadress, kodune aadress) on muutunud. Küsimuste, murede, probleemide ja ettepanekutega pöörduge julgelt lapsehoidja või lastehoiu juhataja poole. Teiepoolsed ettepanekud lastehoiu töökorralduse suhtes on igal ajal teretulnud.