Oleme pakkunud Tartus lapsehoiu teenust 2010 aastast alates. Oleme kasvanud ja arenenud koostöös meie laste ja nende vanematega.

Meie lastehoidu on oodatud lapsed vanuses 1,5-6 aastat.

Kõik päevahoius käijad saavad soovi korral Tupsiku Eralasteaeda eelisjärjekorras.lh-lapsehoid

Lastehoius tegeletakse eelkõige laste sotsiaalsete pädevuste (eneseteenindamise ja mänguoskuste) arendamisega.
Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud riikliku õppekava alusel samas mahus kui lasteaias.

Lastega viiakse läbi arendavaid tunde – võimlemine, muusikatund, kunstitund, keel ja kõne. Loomulikult ei puudu päevakavast ka väikese inimese tähtsaim töö - mäng.

Väikestel silmateradel hoiavad silma peal noored ja armsad, koolituse läbinud lapsehoidjad.

Meie missioon on toetada lapse kui isiksuse arengut ja kasvu ning pakkuda kodust ja turvalist keskkonda. 

 Miks valida meid?

  • Oleme avatud suhtlemisele lapsevanemaga ning tagasisidele
  • Oleme paindlikud
  • Oleme orienteeritud lahendustele
  • Oleme 100% pühendunud lastele
  • Meie sobiva väljaõppega meeskonda iseloomustab haritus, empaatiavõime ning paras annus lapsemeelsust.

Meil on 2 rühmaline päevahoiurühm Annelinnas, Mõisavahe 21 ja lisaks väike päevahoiurühm Veeriku linnaosas Näituse tn 30-4