Tupsiku Eralasteaed kasvas välja Tupsiku Lastehoiust. Alustasime oma esimest õppeaastat 2013a sügisel.

Lasteaia eripära

Lasteaia eripäraks on rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja majasisesed traditsioonid (Tupsiku Perepäev, 01.september Tupsiku asutamisaeg ja tordisöömispidu, sügislaat jpm), rahvakultuuri järjepidevuse kandmine, austav suhtumine loodusesse ja ümbritsevasse.

Me väärtustame eesti rahvaloomingut (luuletused, muinasjutud).

Meil on kaks liitrühma, kus laste vanus on 3–7 Liitrühmade eeliseks on võimalus vanematel lastel õppida märkama nooremat last enda kõrval, arvestama tema vajaduste ja toimetulekuvõimega. Noorematel lastel areneb suurematega koostöös kiirem iseseisvumine, areneb kõne, vanemate laste eeskujul. Koostegutsemine ning üksteisega arvestamine on vajalik paremaks toimetulekuks edaspidises lasteaia ja koolielus. Vanemate lastega teevad õpetajad individuaalset tööd ja valmistavad neid kooliks ette.

Õpetajad

Lasteaia kollektiiv on väike (kokku 8 inimest), sõbralik ja võimalusel lastevanemate mõistlike soove arvestav. Meie töötajad on noored, lapsesõbralikud ja õpi- ning arenemissooviga toredad ning paindliku suhtumisega vahvad inimesed.

Meie töötajaid on koolitanud diabeediõde, kes õpetas rühmasisest toimetulekut lapsega, kellel on diabeet.

Missioon

Tupsiku Eralasteaia missiooniks on olla avatud ja lapsekeskne, luua lastele võimalused igakülgseks kehaliseks, emotsionaalseks, sotsiaalseks ja vaimseks arenemiseks.

Põhiväärtused

T - Toimivad traditsioonid
U - Usaldus
P - Professionaalsus
S - Suurepärane meeskonnatöö
I - Innustav õpi- ja töökeskkond
K - Koostöö