Lasteaia päev

Lasteaed on avatud õppeperioodil (1.09-31.05) kell 7:30-18:00 suveperioodil (1.06-31.08) on lasteaed avatud kell 7:30-17:00

Rühmade töö on planeeritud lasteaia õppekava alusel, mis on koostatud "Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast" lähtudes. Rühmad töötavad päevakava alusel, millega on võimalik tutvuda teadetetahvlil, mis asub rühma koridoris.

Lapsevanemal on õigus saada lasteaia direktorilt ja õpetajatelt teavet lasteaia töökorralduse ning õppe- ja kasvatustegevuste kohta.

Lapse toomine ja kojuviimine

Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine toimub lapsevanemale sobival ajal arvestades lasteaia päevakorda. Palume anda laps isiklikult õpetajale üle. Õpetaja vastutab lapse eest hetkest, kui vanem on lapse isiklikult üle andnud.

Kui tulete lapsele järele, võtke kindlasti õpetajatega kontakti. Rühma õpetaja vastutab lapse eest seni, kuni lapsevanem on võtnud lapse üle ja teatanud lahkumisest.

Lasteaed suletakse kell 18:00(suveperioodil 17:00). Palume lapsele järgi tulles arvestada ajaga, mis kulub lapse valmis seadmiseks, et lasteaiast lahkuda. Viivitusest või hilinemisest informeerida rühma õpetajat. Teatage õpetajale, kui lapsele tuleb järele keegi teine peale lapsevanema. Õpetajal pole õigust anda last üle võõrale inimesele ilma vanemaga konsulteerimata.

Lapse puudumisest/haigestumisest/lasteaeda naasmisest teatada rühma telefonile (soovitatavalt sõnumina):

Lepatriinu rühm 5307 6672

Mesimummi rühm 5333 8817

Toitlustamine

Toidu tellimine toimub eelneval päeval kell 14:00 Esmaspäevane toit tellitakse reedel.

Kui soovite last toidult maha arvata/pärast puudumist uuesti sööma arvata siis palume sellest teatada rühma telefonile (soovitatavalt sõnumina) enne kella 14:00

Lepatriinu rühm 5307 6672

Mesimummi rühm 5333 8817

Menüü on koostatud arvestades tervisliku toitumise nõudeid. Menüüga saab tutvuda iga rühma teadetetahvlil, mis asub rühma koridoris.

Päevakava kohaselt on kell 8:30 hommikusöök ja 9:00 algavad õpetaja poolt planeeritud tegevused. Kui soovite, et laps sööks hommikusööki, siis palume kinni pidada kellaajast, mil hommikusööki pakutakse. Pärast 9:00 hommikusööki enam ei pakuta. Kui lapsel on allergia mõne toidu suhtes, rääkida sellest kindlasti õpetajaga.

Lapse riietus

Laps tuua lasteaeda mugavates, puhastes ja tervetes riietes, vahetusjalanõud ei ole kohustuslikud. Lapse riietamisel palume arvestada, et päeva jooksul võivad riided määrduda söömise ning õppetegevuse käigus.

Märgistage lapse riided ja jalanõud, nii väldime segadust ning vahetusse läinud riideid. Õues viibimiseks soovitame eraldi õueriideid, mis võivad ka määrduda.

NB! Lapse turvalisuse huvides kasutage seotavate sallide asemel kaeluseid. Samuti soovitame eemaldada kapuutsinöörid ning võimalusel võiks olla kapuuts trukkidega ärakäiv.

Kui lapse riietamisel peab õpetaja arvestama millegi erilisega, palun teavitage sellest rühmatöötajat.

Õuesolek ja mänguasjad

Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas, sõltuvalt ilmast ning planeeritud õppetegevusetest. Madalama kui -20° C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega.

Rühmasiseselt on korraldatud mänguasjapäev siis on lubatud rühma kaasa võtta kodust toodud mänguasi. Infot jagavad rühma töötajad, millal ning missugused mänguasjad on lasteaeda toomiseks lubatud.

Lapse tervis

Hommikuse vastuvõtu ajal avastatud haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta. Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta haiguse tunnustega last (silmapõletik, lööve, vesine nohu, köha, palavik).

Päeva jooksul haigestunud lapse suhtes võetakse esmalt ühendust lapsevanemaga, et koos otsustada, kas saadetakse laps koju või raviasutusse (olenevalt tervislikust seisundist).

Nakkushaigusest (tuulerõuged, sarlakid, leetrid jms.) palume viivitamatult lasteaeda teavitada. Peale nakkushaigust lubab lapse lasteaeda tagasi last ravinud arst. Planeerige juba ette, kuidas Teie pere toimib lapse haiguse puhul. Haigestunud laps vajab kodus hoolitsust.

Koostöö ja info jagamine

Hea koostöö lapsevanemate ja õpetaja vahel on aluseks lapse kiirele kohanemisele ja turvatunde kujunemisele. See omakorda toetab lapse arengut ja loob meeldiva meeleolu terveks päevaks. Tutvuge teadetega teadetetahvlil ning kirjadega, mis saadetakse Teie meiliaadressile. Nende kaudu informeerime Teid lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest tegemistest.

Teatage õpetajale, kui vajalikud kontaktandmed (telefoninumber, meiliaadress, kodune aadress) on muutunud. Küsimuste, murede, probleemide ja ettepanekutega pöörduge julgelt lasteaia pidaja, direktori, õpetaja või õpetaja abi poole. Teiepoolsed ettepanekud lasteaia töökorralduse suhtes on igal ajal teretulnud.